Główny Organizator

Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY (POLBOAT) została założona 11 maja 2006 r. w Warszawie.
Członkami są najważniejsze stocznie jachtowe, różnego rodzaju dostawcy, projektanci, firmy czarterowe, szkoły żeglarstwa, media branżowe oraz organizacje, takie jak Polski Związek Żeglarski czy Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Jako partner obligatoryjny dla władzy wykonawczej i ustawodawczej, Izba jest głosem branży i skutecznie działa dla dobra całego środowiska. POLBOAT prowadzi różne inicjatywy na rzecz polskiej branży, a także pilnuje i broni interesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, dzięki przynależności do European Boating Industry oraz International Council Of Marine Industry Associations.
Wyszukaj wydarzenia